Melike Hatun

Eser Adı: Melike Hatun
Eser Alt Başlığı: Ankara’da Selçuklu Melikesi
Yazar adı: Abdülkerim Erdoğan
Basım Tarihi:08.03.2019
Sayfa Sayısı: 72
Kitap Boyutları: 13 cm x 21 cm
ISBN No: 978-605-82307-8-1

Kitap Tanıtım Yazısı:

Bu Kitapta Hangi Konular Ele Alınmıştır Belirtelim; Malike Hatûn, Melike Hatûn Türbesi, Melike Hatûn Kârbân-sarâyı, Melike Hatûn Medresesi (Kara Medrese), Melike Hatûn Mescidi (Öğle Camii), Hatûniye Çeşmesi, İne (Eyne) Bey Hamamı, Sultan Meydanı, Seyfeddin Kızıl Bey, Melike Hatûn Camii.
Ankara’da medrese, mescid, kervansaray ve çeşme yaptıran Melike Hatûn; Sultan Alâeddin Camii, Ahî Evrân Zâviyesi ve Baba Mansur Kalenderhânesi’nin masraflarının karşılanması için vakıfalar tahsis etmiştir. Hacı Bayrâm-ı Veli (k.s) Hazretlerinin doğduğu Solfasıl köyü ile Çabuk, Akyurt ve Kahramankazan’a bağlı çok sayıda köy ve mezraanın yıllık gelirini, mülkü olan değirmen ve bahçesini, İne (Eyne) Bey Hamamı hissesini vakf etmiştir.

1393 yılında vefat eden Melike Hatûn’un, Ramazan 1027/ Eylül 1618 tarihli fermanda Sultân Alâeddin kızı olduğu yazılıdır. Vefat tarihine göre adı geçen sultan 111. Alâeddin Keykubad’dır. Hacı Bayrâm-ı Veli’nin müderrislik yaptığı “Kara Medrese’’nin banisi olan Melike Hatûn’un, Anadolu Selçuklu melikesi olduğu anlaşılmaktadır.