0%

Faaliyetlerimiz

  1. Her seviyeden bireyin tüm yönleriyle gelişimlerine yönelik eğitimler düzenler, gelişim yöntemlerini tanıtır ve bunların ışığında genç kuşakların bilimsel, çağdaş, sezgisel ve akılcı düşünce içinde yetişmelerini sağlar.
  2. Her seviyedeki insanımızın bilim, sanat, meslekî eğitim ve diğer becerilerini geliştirmeleri için her düzeyde kurslar, araştırma merkezleri, okul öncesi anasınıfı, anaokulu, kreş, ilköğretim, lise ve dengi okullar, yurt, eğitim kurumları, etüt eğitim merkezleri, dershaneler, okuma odaları, kütüphaneler, lokaller, müzeler, sportif faaliyet salonları, toplantı salonları, pansiyonlar, arşiv, dökümantasyon merkezleri, kültür merkezleri, gençlik merkezleri, bilgi bankaları gibi kurumları açar, tesis eder, işletir, ortaklık kurar, burs verir.
  3. Her seviyedeki insanımızın kişisel seviyelerine yönelik olarak kurslar düzenler.
  4. Kültür-sanat faaliyetlerinde bulunur, komisyonlar oluşturur, doğal çevreyi ve tarihî kültürel mirasımızı koruyucu, bilgilendirici çalışmalar yapar, ilgili mercilerin izni dâhilinde tarihi eserleri restore eder, çevre bilincini geliştirici her türlü faaliyette bulunur.
  5. Amaçları doğrultusunda; ülkemiz, milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, ülkemizde veya uluslararası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunur. Ulusal-uluslararası ilmî toplantı ve konferanslar tertipler, kongrelere ve konferanslara katılır, ilim adamlarına ve üniversitelere araştırmalar yaptırarak raporlar hazırlatır, toplumun ve ilgililerinin istifadesine sunar.
  6. Bireylere, gruplara, kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti ve eğitimler verebilir.