0%

Amaçlarımız

  1. Bireylerin bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden gelişmelerine katkı sağlanması ve çağdaş eğitim yoluyla gelişmiş insan ve gelişmiş topluma ulaşılması, millî, manevî ve kültürel değerlerin korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, her seviyede bireyin hukukî, ekonomik, kültürel, toplumsal ve eğitim seviyelerinin geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanması.
  2. Toplumda kültürel mirasımızla ve çevre sorunları ile ilgili duyarlılığın arttırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi, tüm canlıların varlığına ve sağlıklı gelişimlerine zarar veren çevresel etmenlerin ve oluşumların belirlenmesi ve bu konuda bilinçlendirme çalışması yapılması.