0%

Sufiyye Dergi Kurulları

Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi/ On Behalf of Kalem Education Culture Academy Association, Concession Holder

Hasan KARA

mhasankara@hotmail.com

ORCID: 0000-0003-3510-2982

 

Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor

Prof. Dr. Vahit Göktaş

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/ Ankara University Faculty of Theology

vahitgoktas@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1171-5795

 

Editör/Editor

Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi/ Ankara University Faculty of Theology Retired Lecturer

ethemcebecioglu06@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7664-7028

 

Editör/Editor

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIZ

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/ Ankara University Faculty of Theology

yildizm@ankara.edu.tr

ORCID: 0000-0003-3413-822X

 

Editör Yardımcısı / Editorial Assistant

Arş. Gör. Müberra Aygündüz

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/ Ankara University Faculty of Theology

muberraaygunduz@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1255-718

 

Alan Editörleri / Field Editors:

 

Dr. Aynur SİNGİN

Milli Eğitim Bakanlığı/ Ministry of Education

 

Dr. Nuriye İNCİ

Araştırmacı Yazar/ Researcher Author

 

Arş. Gör. Mustafa Salih EDİS

Amasya Üniversitesi/ Amasya University

 

Arş. Gör. Büşra Betül PUNAR

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/ Yildirim Beyazit University

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet VURAL

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi/ Nigde Omer Halisdemir University

 

Arş. Gör. Cihat EKİZ

Ankara Üniversitesi/ Ankara University

 

Emrecan ÇOLDAŞ

Milli Eğitim Bakanlığı/ Ministry of Education

 

Dil Editörleri/Language Edıtors:

 

Esra Selçuk (İngilizce/English)

BAE Büyükelçiliği/ UAE Embassy

 

Süreyha AYDIN (İngilizce/English)

Türk Kızılay/ Turkish Red Crescent

 

Doç. Dr. İbrahim FİDAN (Arapça/Arabic)

Ankara Üniversitesi/ Ankara University

 

Öğretim Görevlisi Mehmet Sadık GÜR (Arapça/Arabic)

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/ Yildirim Beyazit University

 

Doç. Dr. Ali ÇOBAN (Farsça/Persian)

Necmettin Erbakan Üniversitesi/ Necmettin Erbakan University

 

Son Okuyucu/Proofreader

 

Arş. Gör. Güneş GEZER

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi/ Gaziantep Islamic Science and Technology University

 

Yayın Kurulu/Edıtorıal Board

 

Prof. Dr. Ethem CEBECİOĞLU

Ankara Ün. Emekli Öğretim Üyesi/ Ankara University Retired Lecturer

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIZ

Ankara Üniversitesi/ Ankara University

 

Prof. Dr. Hikmet YAMAN

Marmara Üniversitesi/ Marmara University

 

Prof. Dr. Ali BOLAT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi/ Ondaokuz Mayis University

 

Prof. Dr. M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU

Ankara Üniversitesi/ Ankara University

 

Prof. Dr. Cevdet KILIÇ

Hacı Bayram Veli Üniversitesi/ Haci Bayram Veli University

 

Doç. Bilal ORFALİ

American University of Beirut

 

Dr. Fatih ERMİŞ

Orient-Institut Beirut

 

Prof. Dr. Md. Shamsul ALAM

University of Dhaka

 

Danışma Kurulu/Advısory Board

 

Prof. Dr. Mustafa AŞKAR

Ankara Üniversitesi/ Ankara University

 

Prof. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER

Ankara Üniversitesi/ Ankara University

 

Prof. Dr. Abdurrezzak TEK

Uludağ Üniversitesi/ Uludag University

 

Prof. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU

Atatürk Üniversitesi/ Ataturk University

 

Prof. Dr. Gürbüz DENİZ

Ankara Üniversitesi/ Ankara University

 

Prof. Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR

Ankara Üniversitesi/ Ankara University

 

Prof. Dr. Mehmet Halil ÇİÇEK

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/ Yildirim Beyazit University

 

Prof. DR. Himmet KONUR

Dokuzeylül Üniversitesi/ Dokuz Eylul University

 

Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK

Necmettin Erbakan Üniversitesi/ Necmettin Erbakan University

 

Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN

Ankara Üniversitesi/ Ankara University

 

Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN

Ankara Üniversitesi/ Ankara University

 

Prof. Dr. Zülfikar GÜNGÖR

Ankara Üniversitesi/ Ankara University

 

Prof. Dr. Necdet TOSUN

Marmara Üniversitesi/ Marmara University

 

Prof. Dr. Süleyman DERİN

Marmara Üniversitesi/ Marmara University