0%

Suffiye Dergisi Künye / Publisher

ISSN: 2791-6650        e-ISSN: 2791-6804

Yayıncı / Publisher
Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği/Kalem Education Culture Academy Association
Hasan Kara- mhasankara@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-3510-2982


Editör/Editor

Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi/ Ankara University Faculty of Theology Retired Lecturer
ethemcebecioglu06@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7664-7028


Editör Yardımcısı / Editorial Assistant
Müberra Aygündüz
muberraaygunduz@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1255-7186


Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor

Prof. Dr. Vahit Göktaş
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/ Ankara University Faculty of Theology
vahitgoktas@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1171-5795


Tasarım / Design
Oğuz Çetin


Yönetim Yer / Executive Office
Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği
Hacı Bayram Mah. Seyh İzzettin Sk. No: 9 Altındağ/ANKARA

Alan Editörleri/Fıeld Edıtors:

Dr. Aynur SİNGİN
Milli Eğitim Bakanlığı

Dr. Nuriye İNCİ

Arş. Gör. Mustafa Salih EDİS
Amasya Üniversitesi

Arş. Gör. Büşra Betül PUNAR

Arş. Gör. Ahmet VURAL
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Arş. Gör. Cihat EKİZ
Ankara Üniversitesi

Emrecan ÇOLDAŞ
Milli Eğitim Bakanlığı

Dil Editörleri/Language Edıtors:

Esra Selçuk (İngilizce/English)
BAE Büyükelçiliği

Süreyha AYDIN (İngilizce/English)

Doç. Dr. İbrahim FİDAN (Arapça/Arabic)
Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Ali ÇOBAN (Farsça/Persian)
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Son Okuyucu/Proofreader

Arş. Gör. Güneş GEZER
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Yayın Kurulu/Edıtorıal Board

Prof. Dr. Ethem CEBECİOĞLU
Ankara Ün. Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hikmet YAMAN
Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ali BOLAT
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Cevdet KILIÇ
Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Öncel DEMİRDAŞ
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Md. Shamsul ALAM
University of Dhaka

Danışma Kurulu/Advısory Board

Prof. Dr. Mustafa AŞKAR
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Abdurrezzak
TEK Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU
Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Gürbüz DENİZ
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Halil ÇİÇEK
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. DR. Himmet KONUR
Dokuzeylül Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Zülfikar GÜNGÖR
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet TOSUN
Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman DERİN
Marmara Üniversitesi