Allah Dostları 1

Eser Adı: Allah Dostları 1
Eser Alt Başlığı: 20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menakıbı
Yazar adı: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Basım Tarihi: 30.11.2017
Sayfa Sayısı: 464
Kitap Boyutları :13,5 cm x 21 cm
ISBN No: 978-605-823071-2

Kitap Tanıtım Yazısı:

Bu Kitapta Hangi Konular Ele Alınmıştır Belirtelim; Muzaffer Özak’ın Hayatı ve Eserleri, İbrahim Fahreddin Şevki Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve Bazı Görüşleri, Safer Efendi’nin Hayatı, Kemal Yetkin Efendi’nin Hayatı, Kişiliği ve Halleri, Kayserili Cemil Baba’nın Hayatı ve Sözleri, Seyyid Abdul Hakım-i Arvası’ın Hayatı ve Eserleri, Urfalı Hacı Muhammed Es’ad Efendi’nin Hayatı, Sözleri, Halleri ve Bazı Hatıralar, Manisalı Mersin Özadır Efendi’nin Hayatı, Mehmet Emin Haksever’in Hayatı, Ömer Ziyauddın-ı Dağıstanı’ın Hayatı ve Eserleri.

Bu fakir, uzun yıllar yirminci yüzyıl Türkiye’sinde yaşayıp, ‘’irciî ‘’ emri ile Rabbisine kavuşmuş Allah dostlarını menâkıbnâme geleneğine uyarak günümüze aktarabilmenin sancısını, derdini çektik. Hz. Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellemi kendilerine, mutlak olarak örnek edinen ve bu konuda titiz davranan insanlar, her yönleriyle her asırda biyografik eserler hâlinde, topluma anlatılmış. Biz de, kendi toprağımızın kaybolmaya yüz tutmuş bu değerlerini, kültür tarihimize katkısı olur umuduyla gün yüzüne çıkarmak istedik.
Geçtiğimiz yüzyıla ait geleneksel menâkıbnâme veya evliya tabakatı tarzında derli toplu bir esere tesâdüf edemedik. Bu alanda görülen boşluk, bizi bu yönde çalışmaya cesaretlendirdi. Allah, yazana, okuyana, istifâde edene rahmet eylesin. İnşallah eserimiz hem hayırlara vesile olur, hem de alanındaki bir boşluğu doldurur. Başarı Allah’tandır.