Mahmud Sami Efendi

Eser Adı: Mahmud Sami Efendi Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri
Yazar Adı: Prof. Dr. Vahit Göktaş
Basım Tarihi: 20.01.2018
Sayfa Sayısı: 279
Kitap Boyutları: 13,5 cm x 21 cm
ISBN No: 978-605-82307-2-9

Kitap Tanıtım Yazısı:

Bu Kitapta Hangi Konular Ele Alınmıştır Belirtelim; Sami Efendi’nin Hayatı, Tasavvufî Şahsiyeti, Eserleri ve Şahsiyeti ve Kişiliği. Sami Efendi’ye Göre Tasavvuf, Şeriat-Tarikat-Hakikat-Tevhid, Tarikat Adap ve Erkânıyla İlgili Kavramlar, Marifet Meyveleri veya Diğer Bazı Kavramlar, Mürşid-Mürid: Tarikatın İki Asli Şahsiyeti, Teslimiyet-Edep-Hayâ-Mekarim-İ Ahlak, Akıl ve Kalp, Nefis-Ruh, Bela-Rıza-Sabır, İbadet-Muamele-Amel, Yaratılış ile İlgili Kavramlar, Ahlaki Konular ile İlgili Bazı Kavramlar.
Sami Efendi Hazretleri, 1892-1984 yılları arasında yaşamış önemli bir şahsiyettir. O, her nefsin Allah (cc.) rızası için yaşama gayreti içerisinde olmuş, murakabe ve maiyyet hali içerisinde bir ömür sürmüştür. Sami Efendi Hazretleri, Kur’an-ı Kerim’in hükümlerine ve Rasulüllah’ın (sav.) sünnetlerine son derece bağlı bir sûfidir. Onun gönlü hep Medine-i Münevvere aşkıyla yanmıştır. Kendisine Eyüp Sultan’dan kabir yeri almayı teklif edenlere: “Bizim reyimizi sorsanız, gönlümüz Cennet’ül- Baki’ye ister.”  Sözüyle Cennetü’l- Baki’ye olan sevgisini dile getirmişler, nitekim oraya da defnedilmişlerdir.

Sami Efendi’nin tasavvuf anlayışı, Kalp tasfiyesi, nefis tezkiyesi” üzerine kurulmuştur. Bunun için de temel ilkeler şunlardır: Riyazet, istiğfar, zikir-i daimî, sâlih ve sadıkların sohbeti, manasını tefekkür ederek Kur’an okumak. Yine onun tasavvuf anlayışında keramet değil, istikamet; fevkalâde hâller değil, salikin güzel ahlakı ön planda tutulmuştur. Edep ve helal lokma hassasiyeti, şefkat ve hizmet gayreti manevî yolculuğun vazgeçilmez prensipleri görülmüştür. O; hayatı boyunca aşırılıklardan uzak, itidalli bir hayat yaşamış ve bunu da tasavvuf anlayışına yansıtmıştır.