Hacı Bayram-I Veli

Eser Adı: Hacı Bayram-I Veli
Yazar adı: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Basım Tarihi: 15.11.2019
Sayfa Sayısı: 128
Kitap Boyutları:12,5 cm x 19,5 cm
ISBN No: 978-605-80332-1-4

Kitap Tanıtım Yazısı:

Bu Kitapta Hangi Konular Ele Alınmıştır Belirtelim; Hacı Bayram-ı Veli’nin Hayatı (Hacı Bayram’ın Sülalesi, Doğumu, Şiirleri, Halifeleri, Kronolojik Biyografisi, tarikatı ve Vefatı), Hacı Bayram-ı Veli’nin Bazı Düşünceleri (Fakr, Muhabbet, Manevi Eğitimi, Sohbet, Mürit, Halvet, Nefis, Dil, Dünya ve Hz. Muhammed (sas.) Sevgisi.
Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri de nefsinin de nefsinin kaya gibi, taş gibi sert yanlarını ezip, arıtıp topaklaştırmış, toprak gibi mütevazı bir halde kendini topluma adamıştır. Toplumun ezasına, sıkıntısına, problemlerine katlanmış, bu amaçla sosyal yardım sandıkları kurmuş; yoksullara, yetimlere, dullara, gariplere, yolda kalmışlara, ilim talebelerine yardım etmiştir. Dergâhında ahlak eğitimi vermiş, medrese ve tekkesinde öğrenci yetiştirmiş, onlara tefsir, fıkıh, hadis, kelam, tasavvuf öğretmiştir.
O, Ankara’nın kara Medresesi’nin müderrisi (profesörü) Molla Numan Efendi ve adı meçhul, kendi kabuğunda sade biri iken, Ebû Hûmidüttin Aksarayî (Somuncu Baba) hazretlerinin manevi terbiyesi altına girdikten sonra, kendini her yönüyle topluma adamış, toplum için çırpınmış, halka hizmetin, Hakk’a hizmet olduğunun bilincine ulaşmış, farklı ama tamamen olgun bir insan hâline gelmiştir. Bu bize, ilim ile tasavvufu birleştirmeye muvaffak olanların toplumu içinde, daha çok yarar sağlayacağını gösteren çarpıcı bir örnektir.