Sufiyye


ISSN: 2791-6650
e-ISSN: 2791-6804
Başlangıç/Founded: 2016
Yayın Aralığı/Period: Yılda 2 Sayı / Biannually
Yayıncı/Publisher: Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği
https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufiyye
e-mail: sufiyye@kalemdernegi.org.tr


AKADEMİAR Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi’nin devamı olarak 2021 yılında yayım hayatına başlayan Sufiyye, Haziran ve Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: Haziran tarihli sayı için 01 Ocak – 30 Nisan; Aralık tarihli sayı için 01 Temmuz – 31 Ekim).
Sufiyye, Tasavvuf Bilim alanına dair makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayımlamaktadır. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca tüm makaleler Turnitin programı ile intihal taramasından geçirilir ve benzerlik oranının % 20'yi geçmemesi ön şart olarak aranır. Dergimizde yayımlanan yazıların ilmî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dergimizin Editör Kurulunun aldığı karar gereği akademik çalışmalara (Y. Lisans, Doktora, Doçentlik) ait olmak kaydıyla en fazla 5 adet Kitap Kritiği (Book Review) dergimizde yayımlanabilir.

Sufiyye, TR DİZİN’de taranmaktadır.

https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TXpReE56Yz0/sufiyye 

Sufiyye, which started its publication life in 2021 as a continuation of Academic Islamic Research Journal (AKADEMIAR), is a peer-reviewed academic journal published twice in a year as June and December by the Kalem Education Culture Academy Association (Article Acceptance Dates: 01 January – 30 April for the June issue; 01 July – 31 October for the December issue).  
Sufiyye publishes articles, book reviews and symposium evaluations on Sufi Science. Articles submitted for publication are subjected to double-blind peer-review evaluation by at least two referees. In addition, all articles are screened for plagiarism with the Turnitin program and it is a precondition that the similarity rate in the articles does not exceed 20%. The scientific and legal responsibility of the articles published in the journal belongs to the authors.
According to the decision taken by the Editorial Board of the journal, maximum 5 Book Reviews can be published in the journal, provided that they belong to academic studies (Master's, Doctorate, Associate Professorship).
Sufiyye is scanned in TR INDEX.


Yazı İşleri Müdürü   / Editor-in-chief

Prof. Dr. Vahit GÖKTAŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Editör / Editor

Doç. Dr. Öncel DEMİRDAŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Editör Yardımcısı / Co-Editor

Arş. Gör. Müberra AYGÜNDÜZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

Alan Editörleri / Field Editors

Dr. Aynur SİNGİN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

Dr. Nuriye İNCİ 

Doktora Mustafa Salih EDİS AMASYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Büşra Betül PUNAR ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 

Dil Editörleri / Language Editors

Doktora Esra SELÇUK BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BÜYÜKELÇİLİĞİ ASKERİ ATAŞELİĞİ 

Doktora Süreyha AYDIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

Son Okuyucu / Proofreader

Arş. Gör. Güneş GEZER GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

Mizanpaj Editörü / Layout Editor

Doktora Oğuz ÇETİN ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Ethem CEBECİOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ

Doç. Dr. Hikmet YAMAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Ali BOLAT ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Muhammet Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ,

Prof. Dr. Cevdet KILIÇ TRAKYA ÜNİVERSİTESİTürkiye

Doç. Dr. Öncel DEMİRDAŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Md. Shamsul ALAM UNİVERSİTY OF DHAKABangladeş

Danışma Kurulu / Advisory Board

Prof. Dr. Abdurrezzak TEK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Gürbüz DENİZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Mehmet Halil ÇİÇEK ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ,

Prof. Dr. Himmet KONUR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Zülfikar GÜNGÖR ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Necdet TOSUN MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Süleyman DERİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Hikmet YAMAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ