Sufiyye


ISSN: 2791-6650
e-ISSN: 2791-6804
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufiyye

e-mail: sufiyye@kalemdernegi.org.tr

AKADEMİAR Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi’nin devamı olarak 2021 yılında yayım hayatına başlayan Sufiyye, Haziran ve Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: Haziran tarihli sayı için 01 Ocak – 30 Nisan; Aralık tarihli sayı için 01 Temmuz – 31 Ekim).
Sufiyye, Tasavvuf Bilim alanına dair makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayımlamaktadır. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca tüm makaleler Turnitin programı ile intihal taramasından geçirilir ve benzerlik oranının % 20'yi geçmemesi ön şart olarak aranır. Dergimizde yayımlanan yazıların ilmî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dergimizin Editör Kurulunun aldığı karar gereği akademik çalışmalara (Y. Lisans, Doktora, Doçentlik) ait olmak kaydıyla en fazla 5 adet Kitap Kritiği (Book Review) dergimizde yayımlanabilir.


Yazı İşleri Müdürü


Prof. Dr. Vahit GÖKTAŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Tasavvuf


Editör


Doç. Dr. Öncel DEMİRDAŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Editör Yardımcısı


Arş. Gör. Müberra AYGÜNDÜZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 


Alan Editörleri


Dr. Aynur SİNGİN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

Dr. Nuriye İNCİ 

Doktora Mustafa Salih EDİS AMASYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Büşra Betül PUNAR ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 

Dil Editörleri


Doktora Esra SELÇUK BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BÜYÜKELÇİLİĞİ ASKERİ ATAŞELİĞİ 

Doktora Süreyha AYDIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

Son Okuyucu


Arş. Gör. Güneş GEZER GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

Mizanpaj Editörü


Doktora Oğuz ÇETİN ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Yayın Kurulu


Prof. Dr. Ethem CEBECİOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ


Doç. Dr. Hikmet YAMAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Prof. Dr. Ali BOLAT ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ


Prof. Dr. Muhammet Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ,

Prof. Dr. Cevdet KILIÇ TRAKYA ÜNİVERSİTESİTürkiyeDoç. Dr. Öncel DEMİRDAŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Md. Shamsul ALAM UNİVERSİTY OF DHAKABangladeşDanışma Kurulu


Prof. Dr. Abdurrezzak TEK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Gürbüz DENİZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Mehmet Halil ÇİÇEK ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ,

Prof. Dr. Himmet KONUR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Zülfikar GÜNGÖR ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Necdet TOSUN MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Süleyman DERİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Hikmet YAMAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ