02-04 Mayıs 2018, 3. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli SempozyumuAnasayfaya Dön

3.Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu 02-04 Mayıs tarihleri arasında TOBB Konferans Salonunda T.C. Cumhurbaşkanlığı himayeleri altında gerçekleştirilecektir. 

III. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu

 


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vahit GÖKTAŞ

 
 
 
14:00-15:30
Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan: Hacı Bayram-ı Veli’nin Dünya Görüşü

Prof. Dr. Süleyman DERİN: Eşrefoğlu Rumi’de Zühd

Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN: Bayramilerin Dönem Devletleriyle İlişkileri 

15:30-16:00

Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ: Hacı Bayram-ı Veli’nin Balıkesir Halifesi Şeyh Lütfullah ve Vakfiyesi

Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu: Somuncu Hoca’dan Hacı Bayram-ı Veli’ye Anadolu Mayası

Prof. Dr.Kadir Özköse: İbrahim Tennuri'nin Tasavvufi Ahlak Öğretisi

Çay-Kahve Arası

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş
 
 
 
16:00-17:30
Prof. Dr. Cevdet KILIÇ: Hacı Bayram-ı Veli Özelinde Tasavvufun Toplumsal Boyutları
Prof.Dr. Saffet HALİLOVİÇ: في سبيل تزكية النفس وتهذيبها: عرض لبعض الوساءل التفصيلية
Prof.Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER: Akşemseddin’in Şerhi Akvâl-i Hacı Bayram Adlı EseriDr.Hamdi KIZILER: Hacı Bayram-ı Veli’nin Tasavvuf Düşüncesine Etkileri
Prof Dr. Ethem CEBECİOĞLU: Hacı Bayramı Veli’de İrşad
Doç. Dr. Bülent AKOT: Haci Bayram Veli ile Müştak Baba Arasındaki Ankara Şiirinin Tahlili