Sufiyye, 2020 Haziran sayısı itibariyle TR DİZİN’de taranmaya başlamıştır.