Allah Dostları 12

Eser Adı: Allah Dostları 12
Eser Alt Başlığı: Ahmed Dayhan Efendi (ks)
Yazar Adı: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Basım Tarihi: 25.11.2019
Sayfa Sayısı: 319
Kitap Boyutları :13,5 cm x 21 cm
ISBN No: 978-605-80332-2-1

Kitap Tanıtım Yazısı:

Bu Kitapta Hangi Konular Ele Alınmıştır Belirtelim; Ahmed Dayhan Efendi’nin Hayatı (Konya Hayatı, İzmir Hayatı, İşe Girmesi, Evlenmesi, Sami Efendiye (ks) İntisabı, Mekke’de Vefatı). Ahmed Dayhan Efendi’nin Ahlakı, Muamelatı, Edebi, İnsanlığı ve Dindarlığı.
Ahmed Dayhan Efendiyi bu eserimizde iki bölüm halinde ele alıp anlatmak istiyoruz. Birinci Bölüm ’de hayatını, İkinci bölüm ’de de ahlakı, dindarlığı, edebi, dervişliği, muamelatı, fikirleri, konuşmaları, hayatı koçluğu, iyiye yönlendirip kötülükten sakındırmaları, ibadetleri, dostlukları, aile içi disiplini, ticareti, yardımları, hizmetleri ve insanlığı gibi konuları ele alacağız.
Ancak baştan şu hususu peşinen belirtmekte yarar var: Bu eserimiz, O’nu doğrudan tanıyanların birinci ağızdan çıkan röportaj anlatımlarına dayanmaktadır. Dolayısıyla bize ne anlatıldıysa onu olduğu gibi, anlatıldığı gibi vermek durumundayız. Kaynağa sadakat de bunu gerektirir. Bu aynı zamanda ilmin birincil haysiyetidir.
Esasen Ahmed Dayhan Efendi bu toprakların öz evladı, yerli kültür köklerine, Allah’a (cc), dinine, vatanına, bayrağına, devletine, milletine ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı muhterem bir zattır. O, yaşadığı zorlu döneme rağmen yıkılmamış, onurlu, dik duruşlu, ciddiyet sahibi bir insan olarak dikkati çekmiştir. Böyle bir maneviyat önderini dört dörtlük anlatabilmek Kur’an’daki “zâlike min azmi’l-umûr” klelâm-ı ilahîsine muvafık olarak son derece zorlu bir iştir. Onun şeklen hayatını vermek kolay olsa da manevî kişiliğini tam olarak anlatmak mümkün değildir.