Allah Dostları 11

Eser Adı: Allah Dostları 11
Eser Alt Başlığı: Dr. Dursun Aksoy (ks)
Yazar Adı: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Basım Tarihi: 12.02.2019
Sayfa Sayısı: 216
Kitap Boyutları: 13,5 cm x 21 cm
ISBN No: 978-605-82307-7-4

Kitap Tanıtım Yazısı:

Bu Kitapta Hangi Konular Ele Alınmıştır Belirtelim; Kısaca Hayat Hikâyem (Dedelerimden Dumanoğlu, Babamın Babası: Hacı Sâbit, Babam Rif’at Efendi, Okursan Dinsiz Olursun, Akif’i Anma Töreni, Sami Efendiyle Buluşma, Bazı Müddaîler, Mürşide Bağlılık). Hatıralar (Sadırdan Sadır Konuşma, Kur’ân Edebi: Büyüklerin, Abdesti ve Namazı Asla Sıradanlaştırmadı, Sami Efendimizin (ks) il Tifatı, Sami Efendimize (ks) olan Sevgisi).

Yirminci yüzyılda yetişen sufi kişiliklerden biri de merhum Dr. Dursun Aksoy Efendi’dir. O, hayatının kronolojik yelpazesi içerisinde doğmuş. Çocuk olmuş. Okumuş, doktor olmuş. Evlenmiş, baba olmuş, eş olmuş. Amca, dayı, dede, kayınpeder rolü üstlenmiş. Amerika’ya gitmiş, askeri disiplin yaşamış. Hastanelerde doktor olup hasta psikolojisi ile tanışmış. Pek çok âlimin derslerine katılarak entelektüellik macerasında yol kat etmiş. Kanser olmuş, trafik kazasında kemikleri kırılmış. Dini kültür külliyesi inşa etmiş, insanları irşad etmiş. Fukaraya yardım etmiş. Hayra anahtar şerre kilit oluş. En önemlisi bütün hayatını A’dan Z’yekadar değiştiren, ruh iklimini diriltip yeşerten, zamanın kutbu Mahmud Sami Efendi Hazretlerine (ks) intisap ederek Kâmil bir insan olma şerefi ile bahtiyarlığa ermiştir.
İşte bu kitabımızda Dr. Dursun Aksoy’u psiko-tarihi içindeki oluşmuş kişiliğini ‘’Bir Ruh Serüveni’’ halinde kaleme dökmeye çalıştık ve bunun mutluluğuna hamdolsun erdik. Bizde tarihi gerçeklere uygun düşecek şekilde bu eseri düzenleyip hazırladık. Gelecek nesillerin, hayatlarını dizayn ederken referans almaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu çalışmamızda Allah’ın (cc) lütfuyla başarılı olabildiysek kendimizi bahtiyar sayarız. Allahu veliyyü’t-Tevfik…